ร่วมงานกับเราตำแหน่ง : Messenger เก็บค่าบริการลูกค้า (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน : ใช้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเก็บค่าบริการลูกค้าตามบ้าน

และอาคารที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ในพื่นที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ

- เบี้ยขยัน 1000 บาท

- ค่าตำแหน่ง 1000 บาท

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการวันเกิด 500 บาท(เมื่อถึงรอบเดือนเกิด)

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดฟอร์ม

- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)

- ค่าคอมมิชชั่น 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 25-35 ปี

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซด์


เงินเดือน : 10,000-20,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง : IT Support (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน 

1. แก้ไขปัญหา Hardwere, Softwere, Network

2. ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิค

3. ดูแลระบบงาน และคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

และพัฒนาตัวเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ

- เบี้ยขยัน 1,000 บาท

- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการวันเกิด 500 บาท(เมื่อถึงรอบเดือนเกิด)

- ค่าล่วงเวลา

- โบนัสประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- ชุดฟอร์ม

- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่

หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)

- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 20-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี


เงินเดือน : ตามประสบการณ์ตำแหน่ง : พนักงานออกบูธ (10 อัตรา)

รายละเอียดงาน :

1. แนะนำสินค้าและบริการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามเจ้าของอาคารและตึกที่เป็นโครงการใหญ่ๆ

2. ออกบูธตามสถานที่ ที่บริษัทฯ กำหนดให้

3. ทำงานทุกวัน หยุดทุกวันจันทร์ (ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ กำหนดให้)

4. เข้างาน 12:00 - 21:00 น.

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ

- เบี้ยขยัน 1,000 บาท

- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการวันเกิด 500 บาท(เมื่อถึงรอบเดือนเกิด)

- โบนัสประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- ชุดฟอร์ม

- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือ

แม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)

- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 22-35 ปี

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ขยัน, อดทน, สู้งาน)

- หากมีประสบการณ์ งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกดี

- มีความรับผิดชอบ

- มีความสามารถในการสื่อสาร

- มีน้ำใจ รักงานบริการ

- มีทัศนคติเชิงบวก

- มีใบอนุญาตขับขี่


เงินเดือน : 10,000++ บาท/เดือน


ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างทั่วไป (20 อัตรา)

รายละเอียดงาน : (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ มีการ

ฝึกสอนให้ก่อนปฏิบัติงานจริงออกปฏิบัติหน้าที่ด้านนอก เช่น ติดตั้งเคเบิ้ลทีวี และอินเตอร์เน็ต ซ่อมแซมอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหากรณีลูกค้าใช้งานไม่ได้ในพื้นที่การให้บริการอยู่บริเวณกรุงเทพฯ

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ

- เบี้ยขยัน 1000 บาท

- ค่าตำแหน่ง 1000 บาท

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการวันเกิด 500 บาท(เมื่อถึงรอบเดือนเกิด)

- ค่าล่วงเวลา

- โบนัสประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- ชุดฟอร์ม

- (มีค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)

- เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคเท่านั้น ทางบริษัทฯมีที่พักราคาถูกใกล้สถานที่ทำงาน (สามารถเดินมาทำงานได้)

- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย

- อายุ 20-35 ปี

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท/เดือน


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / Sale (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าของบริษัท ไม่มีกำหนดยอด มีเงินเดือนประจำให้ 

ดูแลลูกค้าหลังการขาย ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ

- เบี้ยขยัน 1,000 บาท

- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการวันเกิด 500 บาท(เมื่อถึงรอบเดือนเกิด)

- ค่าล่วงเวลา

- โบนัสประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีใหม่

- ชุดฟอร์ม

- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)

- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

- มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซด์


เงินเดือน : 13,000-15,000 บาท/เดือน


ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า/พนักงานรับโทรศัพท์ (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน : รับโทรศัพท์ และตอบคำถามจากลูกค้า 

แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาลูกค้า หรือแนะนำสินค้า บริการของทางบริษัท

ทำงาน 6 วัน หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดตารางการทำงานให้)

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ

- เบี้ยขยัน 1,000 บาท

- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการวันเกิด 500 บาท(เมื่อถึงรอบเดือนเกิด)

- ค่าล่วงเวลา

- โบนัสประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- ชุดฟอร์ม

- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือ

แม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)

- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

- สามารถพูด, ฟังภาษางอังกฤษ ได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


เงินเดือน : 9,000-18,000 บาท/เดือน

____________________________________________________________________________________________________________________

ติดต่อสมัครงาน

เข้ามาสมัครด้วยตนเอง

(กรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์

08.30-12.00 น.)

ฝ่ายบุคคล

บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จำกัด 

998/1 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ 10250 


คุณนพมาส

โทร. 081-466-9956

โทร. : 02-730-6921

แฟกซ์ : 02-730-6911

____________________________________________________________________________________________________________________


 
เว็บสำเร็จรูป
×