อินเตอร์เน็ต คืออะไร

อินเทอร์เน็ต คืออะไร

อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ สองคำที่นำมารวมกัน Inter หมายถึง ระหว่าง หรือท่ามกลาง ส่วน Net มาจากคำว่า Network หมายถึง เครือข่าย เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึง เครือข่ายการสื่อสารนานาชาติ เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย เชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

อินเตอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไร?

1. อินเตอร์เน็ต คือ แหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก และถูกสร้างได้ง่าย ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้

2. เป็นแหล่งรับ-ส่งข่าวสารได้หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น mail, board, icq, irc, sms หรือ web 

3. ให้ความบันเทิง รวบรวม เกม ภาพยนตร์ ข่าว หรือห้องสะสมภาพไว้มากมาย

4. เป็นช่องทางทำธุรกิจ สะดวกทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เช่นตลาด E-commerce หรือบริการโอนเงิน เป็นต้น

5. ใช้แทน หรือเสริมสื่อที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ในปัจจุบัน โดยเสียค่าใช้จ่าย และเวลาที่ลดลง

6. เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือบริษัท องค์กรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เว็บสำเร็จรูป
×