ข้อดีของการอัพเกรดมาใช้ ระบบ FTTx


ข้อดีของการอัพเกรดมาใช้ ระบบ FTTx

  1. มีการลดทอนสัญญาณต่ำ (Low Attenuation) แต่รองรับความเร็วที่สูงกว่าระบบ  ADSL ค่าลดทอนของเส้นใยแก้ว จะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นที่ใช้ส่วนหนึ่ง และเนื้อใยแก้วเองส่วนหนึ่ง ถ้าเปรียบเทียบกับสายทองแดงแล้ว สายไฟเบอร์ออฟติก ถือว่ามีการลดทอนของสัญญาณต่ำกว่ามาก

  2. บรรจุข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก (High Bandwidth) หรือความกว้างของช่องสัญญาณที่สามารถส่งข้อมูลไปได้ ยิ่งกว้างก็ยิ่งรับส่งไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เร็ว และสายไฟเบอร์ออฟติกมีค่าแบนด์วิดท์ในการส่งข้อมูลมากกว่าสายทองแดง Coper Wire มาก

  3. โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับเส้นทองแดง คือ เส้นทองแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10ซม. ในขณะที่เส้นใยแก้วมีขนาด 1ซม.เท่านั้น และยังมีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานนานมาก หากไม่มีอะไรมากระทำกับสาย

  4. กระแสไฟฟ้าแรงสูงไม่มีผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ เนื่องด้วยเส้นใยแก้วไม่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนนำไฟฟ้า แม้จะไปสัมผัสสายโดยตรงก็ไม่ถูกไฟดูด ไม่เกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวนจากกระแสไฟฟ้าเข้ามาได้ จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการรับ-ส่งข้อมูล

  5. ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงเพราะการส่งข้อมูลผ่านสายใยแก้วนั้นเป็นระบบปิด และเนื่องจากในการขโมยสัญญาณนั้น ต้องทำการตัด-ต่อกับเส้นใยแก้วโดยตรง หรือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเข้ามาช่วยซึ่งเป็นการยาก

  6. ในหนึ่งพื้นที่รองรับลูกข่ายได้เยอะกว่า หมดปัญหากับคำตอบที่ว่า “คู่สายเต็ม” สักที ด้วยเทคโนโลยีของ FTTx ที่ขยายเครือข่าย Fiber Obtic ออกไปได้เยอะและมหาศาลกว่ามาก ทำให้ต่อหนึ่งพื้นที่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ได้เยอะกว่าระบบ ADSL เสียอีก และเนื่องจากเครือข่าย Fiber Obtic เป็นโครงข่ายใหม่ลากสายใหม่หมด จึงไม่ต้องปวดหัวกับสายโทรศัพท์เก่าๆที่ไม่รู้ว่าโดนตัดต่อมาแล้วกี่ครั้ง หรือมีปัญหาเสื่อมสภาพ

  7. ในช่วงแรกคนใช้ไม่เยอะ เน็ตเวิร์กยังไม่หนาแน่น ถือเป็นกำไรของเราที่ได้อัพเกรดก่อนและได้เล่นเน็ตบนเครือข่ายโล่งๆแบบไม่ค่อยมีใครมาแย่งสัญญาณใช้มากนัก


 
เว็บสำเร็จรูป
×