เทคโนโลยี Cable Modem
เทคโนโลยี Cable Modem

   Cable Modem คือ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิ้ล ส่วน Modem เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้งานตามบ้าน กับ ผู้ให้บริการ ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง หรือเครือข่าย HFC (Hybrid Fiber Coaxial) โดยในปัจจุบันพื้นที่ที่ให้บริการ Cable Modem นั้นจะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล


การทำงานของ Cable Modem

   การทำงานของ Cable Modem จะมีการให้บริการ 2 แบบ คือ

  1. แบบ One Way เป็นการทำงานที่ด้าน Downstream จะมาจากสายเคเบิ้ล ส่วนการทำงานด้าน Upstream จะมาจากสายโทรศัพท์แทน หรือง่ายๆ คือ แบบ One Way ผู้ใช้บริการจะสามารถดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบกลับได้ และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเข้าไปใช้บริการ แต่ในปัจจุบันทางผู้ให้บริการเคเบิ้ลส่วนใหญ่ได้ปรับเครือข่ายให้เป็นแบบ Two Way เกือบหมดแล้ว

  2. แบบ Two Way เป็นการทำงานด้าน Downstream และ Upstream มาจากสายเคเบิ้ลทั้งหมด ข้อดีของแบบ Two Way คือ ไม่ต้องเสีบค่าใช้จ่าย ในการโต้ตอบกลับเหมือนแบบ One Way การทำงานของระบบ Two Way ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสายเคเบิ้ลโดยตรง หรือที่เรียกว่า Aways On เพราะฉะนั้นผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งมีข้อเสียอย่างนึง คือ ค่าบริการอาจจะสูงกว่าแบบ One Way และอาจมีบางพื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่สามารถใช้งานแบบ Two Way ได้

 
เว็บสำเร็จรูป
×