ติดตั้งระบบ TV Digital ด้วยตัวเองการติดตั้งระบบTV Digital ด้วยตัวเอง

1. รับชมผ่านดาวเทียม / เคเบิ้ลทีวี

   หากบ้านของคุณติดจานดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์ใดมาต่อเพิ่ม เพราะสามารถดูช่องรายการดิจิตอลได้เลยตามกฎของ กสทช. โดยหมายเลขช่องดิจิตอลจะเรียงอยู่ที่ลำดับ 11-46

          

2. รับชมผ่านเสาหนวดกุ้ง– ก้างปลา เดิมที่มีอยู่  

   เสาอากาศแบบเก่าทั้ง เสาหนวดกุ้ง และ เสาก้างปลา ก็สามารถรัชมทีวีดิจิตอลได้ ต้องเป็นเสาที่สามารถรับสัญญาณ UHF ได้ วิธีสังเกตคือ ถ้าทีวีของคุณสามารถรับชมช่อง ThaiPBS ได้ ก็แสดงว่าทีวีสามารถนำมาติดตั้งระบบทีวีดิจิตอลได้ ขึ้นอยู่กับทีวีที่ใช้ด้วย

  • กรณีทีวีที่ไม่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2 ต้องมีอุปกรณ์เสริมคือกล่องรับสัญญาณ set top box โดยใช้เสาหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาเสียบเข้ากับ set top box และเชื่อมต่อระหว่าง Set top box กับทีวี โดยใช้สาย AV หรือ HDMI แล้วมากดค้นหาช่องรายการ ก็จะสามารถดูช่องรายการในระบบดิจิตอลได้
  • กรณีทีวีที่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2 สามารถเสียบสายรับสัญญาณของเสาหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาเชื่อมต่อกับทีวีเพื่อรับชมดิจิตอลทีวีได้เลย

กล่องรับสัญญานดิจิตอล (set top box)

3. รับชมผ่านเสาทีวีดิจิตอลแบบใหม่   

   เสารับสัญญาณดิจิตอลแบบใหม่นั้นในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ โดยถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กลง มีทั้งเสาอากาศแบบติดตั้งภายนอก และแบบติดตั้งภายใน ถ้าเป็นแบบติดตั้งภายนอกจะมีขนาดที่เล็กกว่าเสาก้างปลาแบบเก่า แนะนำคือให้ติดตั้งใกล้ๆหน้าต่างเพื่อรับสัญญาณได้คมชัดขึ้น ส่วนแบบติดตั้งภายในสามารถดัดแปลงให้เป็นของประดับตกแต่งบ้านได้

  • กรณีทีวีที่ไม่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2 ต้องมีอุปกรณ์เสริมคือกล่องรับสัญญาณ set top box โดยใช้เสาอากาศเสียบเข้ากับตัว set top box และเชื่อมต่อระหว่าง set top box เข้ากับทีวี ด้วยสาย AV หรือ HDMI แล้วจากนั้นกดค้นหาช่องรายการ ก็จะสามารถดูช่องรายการในระบบดิจิตอลได้
  • กรณีทีวีที่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2 สามารถใช้เสาอากาศเสียบเข้ากับทีวีเพื่อรับชมดิจิตอลทีวีได้เลย


 
เว็บสำเร็จรูป
×