อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ร่วมงานกับเราตำแหน่ง : เก็บค่าบริการลูกค้า (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน : ใช้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเก็บค่าบริการลูกค้าตามบ้าน
และอาคารที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ในพื่นที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท
- เบี้ยขยัน 1,000 บาท
- ค่าล่วงเวลา
- โบนัสประจำปีี
- สวัสดิการวันเกิด 500 เมื่อถึงรอบวันเกิด
- งบสังสรรค์ประจำเดือน 250 บาท/คน
- งานเลี้ยง
สังสรรค์ประจำปีใหม่
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์ม
- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคเท่านั้นที่พักใกล้สถานที่ทำงาน (สามารถเข้ามาทำงานได้)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เงินเดือน : 10,000-20,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างทั่วไป (20 อัตรา)

รายละเอียดงาน : (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ มีการฝึกสอนงานได้) ออกปฏิบัติหน้ที่ด้านนนอก เช่น
ติดตั้งเคเบิ้ลทีวี และอินเตอร์เน็ต ซ่อมแซมอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่การให้บริการอยู่บริเวณกรุงเทพฯ

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท
- เบี้ยขยัน 1,000 บาท
- ค่าล่วงเวลา
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการวันเกิด 500 เมื่อถึงรอบวันเกิด
- งบสังสรรค์ประจำเดือน 250 บาท/คน
- งานเลี้ยง
สังสรรค์ประจำปีใหม่
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์ม
- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคเท่านั้นที่พักใกล้สถานที่ทำงาน (สามารถเข้ามาทำงานได้)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย
- อายุ 20-35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง : IT Support (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน 
1. แก้ไขปัญหา Hardwere, Softwere, Network
2. ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิค
3. ดูแลระบบงาน และคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และพัฒนาตัวเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท
- เบี้ยขยัน 1,000 บาท
- ค่าล่วงเวลา
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการวันเกิด 500 เมื่อถึงรอบวันเกิด
- งบสังสรรค์ประจำเดือน 250 บาท/คน
- งานเลี้ยง
สังสรรค์ประจำปีใหม่
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์ม
- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคเท่านั้นที่พักใกล้สถานที่ทำงาน (สามารถเข้ามาทำงานได้)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

ตำแหน่ง : การตลาด/Marketing (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน : ไม่ต้องทำยอดขายมีเงินเดือนประจำให้ ดูแลลูกค้าหลังการขาย
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท
- เบี้ยขยัน 1,000 บาท
- ค่าล่วงเวลา
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการวันเกิด 500 เมื่อถึงรอบวันเกิด
- งบสังสรรค์ประจำเดือน 250 บาท/คน
- งานเลี้ยง
สังสรรค์ประจำปีใหม่
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์ม
- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคเท่านั้นที่พักใกล้สถานที่ทำงาน (สามารถเข้ามาทำงานได้)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

เงินเดือน : 13,000-15,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง : พนักงานออกบูธ (10 อัตรา)

รายละเอียดงาน :
1. แนะนำสินค้าและบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ออกบูธตามสถานที่ ที่บริษัทฯ กำหนดให้
3. ทำงานทุกวัน หยุดทุกวันจันทร์ (ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ กำหนดให้)
4. เข้างาน 12:00 - 21:00 น.

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท
- เบี้ยขยัน 1,000 บาท
- ค่าล่วงเวลา
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการวันเกิด 500 เมื่อถึงรอบวันเกิด
- งบสังสรรค์ประจำเดือน 250 บาท/คน
- งานเลี้ยง
สังสรรค์ประจำปีใหม่
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์ม
- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคเท่านั้นที่พักใกล้สถานที่ทำงาน (สามารถเข้ามาทำงานได้)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22-35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ขยัน, อดทน, สู้งาน)
- หากมีประสบการณ์ งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกดี
- มีความรับผิดชอบ
- มีความสามารถในการสื่อสาร
- มีน้ำใจ รักงานบริการ
- มีทัศนคติเชิงบวก

เงินเดือน : 10,000++ บาท/เดือน

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า/พนักงานรับโทรศัพท์ (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน : รับโทรศัพท์ และตอบคำถามจากลูกค้า และแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาลูกค้า

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท
- เบี้ยขยัน 1,000 บาท
- ค่าล่วงเวลา
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการวันเกิด 500 เมื่อถึงรอบวันเกิด
- งบสังสรรค์ประจำเดือน 250 บาท/คน
- งานเลี้ยง
สังสรรค์ประจำปีใหม่
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์ม
- (มีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือแม้จะเกิดเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เบิกได้)
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคเท่านั้นที่พักใกล้สถานที่ทำงาน (สามารถเข้ามาทำงานได้)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- สามารถพูด, ฟังภาษางอังกฤษ ได้ดี

เงินเดือน : 9,000-18,000 บาท/เดือน

_____________________________________________________

ติดต่อสมัครงาน
- เข้ามาสมัครด้วยตนเอง
(กรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันพุธ และวันเสาร์ 08.30-12.00 น.)
ฝ่ายบุคคล
บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จำกัด 
998/1 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250 

คุณเหว่า
โทร. 081-466-9956
โทร. : 02-730-6921
แฟกซ์ : 02-730-6911


 
เว็บสำเร็จรูป
×